1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
  2. Pendaftaran Perluasan PMDN
  3. Pendaftaran Perubahan PMDN
  4. Pendaftaran Penggabungan PMDN
  5. Izin Usaha PMDN
  6. Izin Usaha Perluasan PMDN
  7. Izin Usaha Perubahan PMDN
  8. Izin Usaha Penggabungan PMDN